Add Me!Закрыть меню навигации
Добавь меня!Открытое Меню Категорий

POMOC RODZINIE PRAWNIKAPOMOC RODZINIE PRAWNIKA

Podstawowym aktem prawnym, który reguluje spraw rodzinnych, jest Kodeks Rodzinny. To właśnie on jest głównym prawem, na którym opierają się adwokaci i prawnicy w obronie interesów klienta.

Rodzinny adwokat lub prawnik jest niezbędny, gdy występują następujące rodzaje sporów rodzinnych:

wywodzący się z -rodzinnych relacji małżonków;

wynikające ze stosunku prawnego «małżonkowie-dzieci»;

inne spory rodzinne.