Add Me!Закрыть меню навигации
Добавь меня!Открытое Меню Категорий

PRAWNA DARMOWA POMOCBEZPŁATNA POMOC PRAWNA

Przy tym świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej powinno opierać się na takich zasadach, jak obiektywność, bezstronność, terminowość, równość dostępu obywateli do uzyskania pomocy i zapewnienie prywatności przy jej świadczeniu.

Uczestnikami krajowego systemu bezpłatnej pomocy prawnej są organy władzy wykonawczej i wchodzą w zakres odpowiedzialności im instytucje, organy władzy wykonawczej podmiotów, państwowe biuro prawne, adwokaci i notariusze. Zgodnie z ustawą organy władzy wykonawczej regionów ma prawo samodzielnie decydować – ustanawiać czy im państwowe osoby prawne biuro lub przyciągać do świadczenia pomocy prawnej adwokatów. Są wezwani, aby określić rozmiar i kolejność wynagrodzenia adwokatów i odszkodowania ich wydatków na świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej.