Add Me!Закрыть меню навигации
Добавь меня!Открытое Меню Категорий

KANCELARIA

KANCELARIA

KANCELARIA Na dzień dzisiejszy kwestiami prawnymi są praktycznie wszystkie sfery życia społeczeństwa, wszyscy jesteśmy w jakiś sposób związane żadnymi zobowiązaniami — transakcji, umów, umów. I czasami, nawet przy prawidłowym ich wykonywaniu, ryzykujemy własnym dobrobytem. Samodzielnie, nie będąc biegłym w sprawach orzecznictwa, bardzo trudno jest się poruszać w tym wątku, jeszcze […]

KANCELARIA

KANCELARIA Dwa i więcej adwokata ma prawo ustanowić kancelaria. Prawnicy, kancelaria, zawierają między sobą umowy partnerskie w formie pisemnej. W partnerskiej umowy prawnicy-partnerzy zobowiązują się połączyć swoje wysiłki w celu świadczenia pomocy prawnej w imieniu wszystkich partnerów. Umowa partnerstwa nie jest dostępny dla rejestracji państwowej kancelarii. W partnerskiej umowie określa […]