Add Me!Закрыть меню навигации
Добавь меня!Открытое Меню Категорий

KONSULTACJE U PRAWNIKA

KONSULTACJE U PRAWNIKA

KONSULTACJE U PRAWNIKA Porady prawne – to ustny, pisemny lub telefoniczny rozmowa między klientem a prawnikiem, mające na świadczenie profesjonalnej pomocy prawnej w różnych sprawach prawa. W trakcie porady prawnej klient i prawnik określa, czy będą współpracować w tej sprawie dalej lub zatrzyma się na pomocy w formie rekomendacji. Doradzamy […]

KONSULTACJE U PRAWNIKA

KONSULTACJE U PRAWNIKA Porady prawne Stolicy oferuje obywatelom i osobom prawnym uzyskać profesjonalną pomoc prawną, pomoc adwokata lub pomocy prawnika. Adwokaci i prawnicy Porady Prawnej odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania, polecenia możliwe warianty rozwoju wydarzeń, a w razie potrzeby udzielą pisemnej porady adwokata lub złożyć prawna, zawarcie.