FIRMA POMOCY PRAWNEJFIRMA POMOCY PRAWNEJ

Tworzymy zespół profesjonalnych prawników i adwokatów, którzy na co dzień walczyć o interesy naszych Klientów i chronią je prawa.

Obywateli (osób fizycznych) oferujemy pomoc prawną w każdym zakresie — od prostych konsultacje do pełnego rozwiązania prawne problemy bez udziału w procesie Klienta.

Podmiotom (osobom prawnym) oferujemy decyzji bezpośrednio zaistniałej prawnej problemy, jak i obsługę korporacyjną, które zawiera w sobie wszystkie możliwe usługi prawne w pełnym zakresie.

PROFESJONALIZM

Wszyscy nasi pracownicy — dyplomowani specjaliści, posiadający wyższe wykształcenie prawnicze oraz doświadczenie w pracy w różnych organizacjach sektora prawnego (sądy, prokuratura, organy spraw wewnętrznych), które stale podnoszą swoje kwalifikacje nie tylko pracuje nad rozwiązaniem problemów swoich Klientów, ale i biorąc udział w profesjonalnych prawnych forach i konferencjach.

UCZCIWOŚĆ I RZETELNOŚĆ

Wiele prawne organizacji przyjęli za zasadę praktykę wymuszenia pieniędzy od swoich klientów, za każdym razem tworząc dla nich urojone problemy, które wymagają dodatkowych opłat, ponadto składają czasie rozdzielczości dostępnej prawnej problemy.

Świadczone przez nas usługi prawne nie wymagają zbędnych kosztów

Rozwiązanie problemu przebiegać będzie zgodnie z umową o świadczenie usług prawnych.

Raport z dokonanej pracy, są dostępne na życzenie

DOSTĘPNOŚĆ I ZROZUMIAŁOŚĆ

Główną zasadą naszej pracy -«praca na fakt, nic więcej», czyli po uzyskaniu porady prawnej w pierwszej kolejności dowiedzieć się, czy możliwe jest rozwiązać problem, i, jeśli to możliwe, uzyskać jasne rekomendacje i algorytm postępowania w rozwiązaniu Twojego problemu.

Przy zawieraniu umowy na świadczenie usług prawnych nasz prawnik jest proste i jasne wyjaśni Ci, co dokładnie będzie robione, w jakim terminie i do jakiego wyniku doprowadzą wszystkie określonych czynności