Jak uzyskać kopię rozwodu porządek, zaświadczenia o rozwiązaniu małżeństwa lub innego dokumentu sądowego — Ministerstwa prokuratora GeneralnegoAby uzyskać kopię jednego z tych dokumentów, należy poprosić ich z biura sądu, w którym sprawa się rozpoczęła. Jeśli nie możesz uczestniczyć osobiście, możesz poprosić przedstawiciela do udziału w twoim imieniu, lub można zwrócić się do kancelarii sądu. Możesz zadzwonić do kancelarii sądu z wyprzedzeniem, aby zapytać o wszelkich kroków, które są niezbędne do tego, aby uzyskać dokumenty.

opłata do tego, aby uzyskać zaświadczenie o rozwodzie. Kopię rozkazu alimenty na dziecko są dostępne na życzenie w kancelarii sądu, gdzie znajduje się plik sąd. Należy jednak pamiętać, że CRDP może tylko zapewnić was z waszymi rozwód numer w rejestrze i nie ma kopii zaświadczenia o rozwiązaniu małżeństwa. Dokumentacja rozwodowy, które zostały dostarczone w Ontario aż do roku, może być uzyskane z archiwów W prowincji Ontario. Stan archiwów wymaga lata rozwód został udzielony, lokalizacja sądu i sąd numer pliku. Jeśli nie ma tej informacji, należy zgłosić się do kancelarii sądu lub centralnego rejestru postępowania rozwodowego