POMOC RODZINIE PRAWNIKAPOMOC RODZINIE PRAWNIKA

Większość z nich można rozwiązać w porządku w drodze wzajemnego porozumienia stron. Jednak często dochodzi do sytuacji, gdy spór nie można rozwiązać w drodze negocjacji i małżonkom jednak trzeba zwrócić się o pomoc do rodzinnego adwokata oraz angażować się rozwodem, rozdziałem majątku, zobowiązaniami i innymi zagadnieniami. Prawo rodzinne jest jedną z wiodących gałęzi prawa w kraju, który reguluje stosunki małżeńsko-rodzinne.

Podstawowym aktem prawnym, który reguluje spraw rodzinnych, jest Kodeks Rodzinny

To właśnie on jest głównym prawem, na którym opierają się adwokaci i prawnicy w obronie interesów klienta.

Rodzinny adwokat lub prawnik jest niezbędny, gdy występują następujące rodzaje sporów rodzinnych:

wywodzący się z -rodzinnych relacji małżonków;

wynikające ze stosunku prawnego»małżonkowie-dzieci»;

inne spory rodzinne