POMOC RODZINIE PRAWNIKAPOMOC RODZINIE PRAWNIKA

Podstawowym aktem prawnym, który reguluje spraw rodzinnych, jest Kodeks Rodzinny. To właśnie on jest głównym prawem, na którym opierają się adwokaci i prawnicy w obronie interesów klienta.

Rodzinny adwokat lub prawnik jest niezbędny, gdy występują następujące rodzaje sporów rodzinnych:

wywodzący się z -rodzinnych relacji małżonków;

wynikające ze stosunku prawnego «małżonkowie-dzieci»;

inne spory rodzinne.