PORADY PRAWNE DLA DROGOWYPORADY PRAWNE DLA DROGOWY

I nawet w tych przypadkach nie zawsze

Częściej mechanizmy wystąpienia drogowy taka niejednoznaczne, że trudno jest od razu ocenić, gdzie sytuacja jest trudna, a gdzie prosta.

Kilka uniwersalnych wskazówek, o działaniach na miejscu drogowy:

Jeśli są ofiary — wezwij Karetkę.

Natychmiast po wypadku, należy postępować zgodnie z pkt

Zasady ruchu drogowego — zatrzymaj się i nie dotykaj samochód z miejsca, włącz awaryjne; nie należy przenosić się żadne przedmioty związane z drogowy i nie pozwól zrobić to innym.

Nie dajcie namawiania»zrozumieć bez Policji», należy wezwać funkcjonariuszy policji.

Zapisz dane wszystkich świadków wypadku pojazdu

Nie okazuj pracownikom policji swoją nieznajomość zasad sporządzania protokołów — inspektor może z tego korzystać.

Nie zostawiaj inspektora sam na sam z innym uczestnikiem drogowy

Nie reklamuj niepotrzebnie dobra znajomość prawa i porządku projektu drogowy. Drobne uchybienia inspektora policji przy sporządzaniu protokołu mogą pomóc w przyszłości rozwiązać sprawę na swoją korzyść.

Upewnij się, że wszystkie uszkodzenia twojego pojazdu odnotowane w protokole.

Nie podpisuj żadnych dokumentów, w których zakłada twoja wina, jeśli nie zaznaczono, że nie zgadzasz się z decyzją inspektora i jak najszybciej zwrócić się do wykwalifikowanego prawnika