PORADY PRAWNE DLA DROGOWYPORADY PRAWNE DLA DROGOWY

Kilka uniwersalnych wskazówek, o działaniach na miejscu drogowy:

Jeśli są ofiary – wezwij Karetkę.

Natychmiast po wypadku, należy postępować zgodnie z pkt 2. 5. Zasady ruchu drogowego – zatrzymaj się i nie dotykaj samochód z miejsca, włącz awaryjne; nie należy przenosić się żadne przedmioty związane z drogowy i nie pozwól zrobić to innym.

Nie dajcie namawiania «zrozumieć bez Policji», należy wezwać funkcjonariuszy policji.

Zapisz dane wszystkich świadków wypadku pojazdu.

Nie okazuj pracownikom policji swoją nieznajomość zasad sporządzania protokołów – inspektor może z tego korzystać.

Nie zostawiaj inspektora sam na sam z innym uczestnikiem drogowy.

Nie reklamuj niepotrzebnie dobra znajomość prawa i porządku projektu drogowy. Drobne uchybienia inspektora policji przy sporządzaniu protokołu mogą pomóc w przyszłości rozwiązać sprawę na swoją korzyść.

Upewnij się, że wszystkie uszkodzenia twojego pojazdu odnotowane w protokole.

Nie podpisuj żadnych dokumentów, w których zakłada twoja wina, jeśli nie zaznaczono, że nie zgadzasz się z decyzją inspektora i jak najszybciej zwrócić się do wykwalifikowanego prawnika.