PRAWNE DORADZTWODORADZTWO PRAWNE

To już prawie sto lat, jak to, co nazywamy narkotykami, przekształciło się w globalny prawną problem. Zjawisko społeczne, zdrowotne, kulturalne, stało się przedmiotem prawnych, organów sądowych i adwokackich kłopotów.

Z narkotykami jako prawnej problemem ludzie pracują w różnych sytuacjach. Kiedy leczy się nimi lub tłumią ból. Gdy dobrze się bawią. Kiedy cierpią nałogiem. Lub cierpienia swoich bliskich, na igłę. Kiedy otrzymują pomocy w klinice. Lub przedstawiają liście konopi na chustach.

A także, gdy ich sprawdzają, kładzie się na podłodze w nocnym klubie, kierują na badania, które wyjęte z kieszeni podrzucony paczkę z białym proszkiem, sadzą, sądzą, odmawiają leczenia, pozbawiają praw rodzicielskich, wyrzucony z pracy.

Ludzie widzą prawo czy bezprawie. Stają się ofiarami przepisów lub ich dziwnego zastosowania.

Ta strona jest pomyślany jako internetowy punkt unijnej pomocy. Nasze zadanie – pomóc radą, nauczyć technologii ochrony, podpowiedzieć pewny krok, aby pokazać, jak może działać prawo, ocenić perspektywy. Chronimy prawa, wolności i uzasadnione interesy każdej osoby, kierując się Konstytucją, zasadami i normami prawa międzynarodowego.