Reorganizacją



Restrukturyzacja to proces, który ma na celu ożywić trudnej sytuacji finansowej lub firma zbankrutowała. Reorganizacja polega na przeliczenie aktywów i zobowiązań, a także prowadzi negocjacje z wierzycielami, aby podjąć środki w celu utrzymania wypłat. Reorganizacja-to próba przedłużyć życie firmy, którym grozi upadłość poprzez specjalne mechanizmy i restrukturyzacji, aby zminimalizować możliwość powtórzenia się sytuacji z przeszłości. Zazwyczaj, reorganizacja oznacza zmianę w struktury podatkowe firmy. Reorganizacja może również oznaczać zmiany w strukturze własności firmy poprzez fuzje lub przystąpienie, równoległe nabycie, transfer, dokapitalizowania, zmiany w osobowości lub struktury zarządzania.

Pierwszy typ reorganizacji znajduje się pod nadzorem sądu i specjalizuje się w restrukturyzacji finansów firmy po upadłości.

Przez ten czas firma jest chroniony przed roszczeniami wierzycieli

Po tym, jak sąd zatwierdził plan restrukturyzacji, spółka będzie spłacać wierzycieli w miarę swoich możliwości, a także restrukturyzacji jej finanse, operacje, zarządzanie i wszystko inne, co jest uważane za konieczne, aby ożywić go. Ustawa o upadłości USA daje instytucje państwowe opcja dla reorganizacji, a nie likwidacji. Rozdział Kodeksu upadłościowego, firmy mogą zrewidować swoje długi z kredytodawców, aby spróbować uzyskać bardziej korzystne warunki.

Firma nadal działać i działa w kierunku spłaty zadłużenia

To jest radykalnym krokiem, i proces skomplikowany i kosztowny. Firmy, które nie mają żadnej nadziei reorganizacji należy przejść do Rozdziału upadłości, zwana także»upadłości likwidacyjnej». Reorganizacja-to zazwyczaj źle dla akcjonariuszy i wierzycieli, którzy mogą stracić dużej części lub wszystkich swoich inwestycji. Jeśli firma z powodzeniem wychodzi z reorganizacji, może wypuścić nowe akcje, że będzie zniszczyć dotychczasowe akcjonariusze. Jeśli reorganizacja była nieudana, firma będzie zlikwidować i sprzedać pozostałe aktywa. Akcjonariusze będą ostatnimi w kolejce do otrzymania przychodów, i, jak zwykle, nie dostaną nic, jeśli tylko pieniądze pozostałe po spłacie wierzycieli, wierzyciele, posiadacze obligacji i akcji uprzywilejowanych akcjonariuszy. Drugi typ reorganizacji, najprawdopodobniej, będzie dobrą wiadomością dla akcjonariuszy w tym, że on ma zwiększyć wydajność firmy. Aby odnieść sukces, reorganizacja powinna poprawić proces podejmowania decyzji w firmie i możliwości wykonania. Ten rodzaj reorganizacji może mieć miejsce po tym, jak spółka ma nowego dyrektora generalnego. W niektórych przypadkach drugiego rodzaju reorganizacji jest prekursorem pierwszego typu. Jeśli próba spółki w reorganizacji przez scalanie jest nieszczęśliwe, może następna próba reorganizacji Rozdziału Kodeksu upadłościowego