REPREZENTACJA W SĄDZIEREPREZENTACJA W SĄDZIE

Uprawnienia przedstawiciela powinny być wyrażone w pełnomocnictwa wydane i wykonane zgodnie z prawem

Obywatele ma prawo prowadzić swoje sprawy w sądzie osobiście lub przez przedstawicieli. Osobiste zaangażowanie w rzeczywistości obywatela nie pozbawia go prawa mieć w tej sprawie przedstawiciela. Sprawy organizacji prowadzą w sądzie ich organy, działające w ramach uprawnień przyznanych im przez prawo, innych aktów prawnych lub dokumentów statutowych lub ich przedstawiciele. Uprawnienia organów prowadzących sprawy organizacji, poświadczania dokumentów uzupełniających stanowiska ich przedstawicieli, a w razie potrzeby dokumentów statutowych.

W imieniu organizacji w sądzie działa jako autoryzowany przedstawiciel komisji likwidacyjnej

Przedstawicielami w sądzie mogą być zostać osoby posiadające odpowiednio urządzone uprawnienia na prowadzenie sprawy, za wyjątkiem następujących osób (za wyjątkiem przypadków ich udział w procesie w charakterze przedstawicieli odpowiednich organów lub przedstawicieli prawnych):

sędzia;

śledczy;

prokurator.

Według prawem sąd wyznacza adwokata jako pełnomocnika w przypadku braku przedstawiciela u pozwanego, miejsce zamieszkania którego nieznany, a także w innych prawem przewidzianych przypadkach