SPOŁECZNA PORADY PRAWNESPOŁECZNA KONSULTACJA PRAWNA

Obejmuje emerytury, renty, zasiłki, treści i usługi, szkolenia, pośrednictwo pracy i inne

Teoretycznie mechanizm realizacji polityki społecznej działa bez zarzutu, w praktyce, emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne, niezabezpieczone kategorii ludności mają do czynienia z bezpodstawne, niepowodzeniami w wypłatach i innymi naruszeniami ich praw. Bezpłatne doradztwo i pomoc prawników w sprawach socjalnych porady Prawne w kwestiach społecznych zakłada rozwiązanie powyższych zadań na rzecz klienta.

Zagadnienia ochrony socjalnej ludności na stronach naszego portalu najczęściej brzmią w formacie»czy Mam do tego prawo

Co zrobić, gdy odmówiono.

Gdzie się skarżyć.»

Na infolinii portalu prawnicy odpowiadają na nich, i każdy użytkownik serwisu ma możliwość nie tylko zapoznania się z gotowymi rozwiązaniami problemów, a i dostać za darmo indywidualny rada telefonicznie lub, opisując swój problem online poprzez formularz internetowy