SPORY PRACOWNICZESPORY PRACOWNICZE

Rodzaje sporów pracowniczych w podmiotom:

indywidualne spory pracownicze gdy mają one wpływ na interesy poszczególnych pracowników;

zbiorowe spory pracownicze gdy naruszone interesy całego zespołu pracowniczego (np. niewywiązanie się przez pracodawcę zbiorowej umowy o pracę) lub jego części (pojedynczej jednostki).

Rodzaje sporów pracowniczych dla stosunków prawnych, z których się wywodzą (wynikają z przedmiotu prawa pracy):

spory pracownicze, wynikające z przestępstwa stosunku pracy (na przykład, ale niewypłacanie wynagrodzenia, o bezprawne zwolnienie, opóźnienia wydania książeczki pracy, itp.);

spory pracownicze, wynikające z przestępstwa relacji, bezpośrednio związanych z pracowniczymi, t.

zn.

wynikające z naruszenia stosunków ale organizacji i zarządzania pracą

Na przykład, pracodawca wymaga wykonania norm pracy, nie zabezpieczone procesem technologicznym, lub wymaga, aby wszystkie zakłady produkcyjne zadania pracownicy wykonywali w tempie przekraczającym zwykły szybkość realizacji zadań, lub nie zwolni pracownika z pracy, dopóki nie wykona zakład produkcyjny zadanie, i t. p, a pracownicy w sądzie uznają te wymagania bezprawnych;

wynikające z naruszenia stosunków zatrudnienia u danego pracodawcy. Na przykład, w sądzie może być odwołało nielegalny odmowa przyjęcia do pracy;

wynikające z naruszenia społeczno-relacji partnerskich. Na przykład, pracodawca nie wykonuje układ zbiorowy pracy i pracownik w sądzie wymaga wykonania jego norm. Zazwyczaj zaburzenia takie prowadzą do zbiorowej pracy sporu, ale może chronić swoje interesy i każdego pracownika indywidualnie;

wynikające z naruszenia stosunków udziału pracowników (ich organów przedstawicielskich) w zarządzaniu organizacją. Na przykład, pracodawca przyjmuje lokalne przepisy bez uzgodnienia z podstawowej organizacji związkowej;

wynikające z naruszenia stosunków zawodowych, doskonalenia zawodowego i podnoszenia kwalifikacji u danego pracodawcy. Na przykład, pracodawca wymaga od pracownika zapłaty szkolenia lub ustawia okres próbny po skutecznego uczenia się;

wynikające z naruszenia stosunków z odpowiedzialności stron umowy o pracę. Na przykład, pracodawca z naruszeniem prawa pracy odzyskać z pracownika pełna szkody, niż jego średnią pensję, swoim rozporządzeniem;

wynikające z naruszenia stosunków nadzoru i kontroli. Tak, pracodawca i pracownik mogą odwołać się od bezprawne stosowanie środków odpowiedzialności administracyjnej za naruszenie przepisów bhp, również strony mogą odwołać się od akt śledztwa w sprawie wypadku, jeśli nie zgadzają się z jego treścią i wniosków;

wynikające z naruszenia stosunków rozwiązywania sporów pracowniczych. Na przykład, strona nie jest zgodna z decyzją komisji sporów pracowniczych, zaskarżyła decyzję do sądu, a także pracodawca może w sądzie przyznać przeprowadzenie strajku nielegalnego;

wynikające z naruszenia stosunków z obowiązkowego ubezpieczenia społecznego. Na przykład, pracodawca nie chce płacić pracownikowi dwudniowy pobyt w szpitalu, choć zgodnie z prawem pierwsze trzy dni są wypłacane przez pracodawcę, a pracownik jest zmuszony zwrócić się do TECHNOLOGII