KANCELARIA

KANCELARIA Dwa i więcej adwokata ma prawo ustanowić kancelaria Do relacji wynikających z placówką oraz działalnością kancelarii, stosuje się przepisy ustawy, o ile nie przewidziano inaczej w niniejszym artykule. Prawnicy, kancelaria, zawierają między sobą umowy partnerskie w formie pisemnej. W partnerskiej umowy prawnicy-partnerzy zobowiązują się połączyć swoje wysiłki w celu świadczenia pomocy prawnej w imieniu wszystkich partnerów. Umowa partnerstwa nie jest dostępny dla rejestracji państwowej kancelarii W partnerskiej umowie określa się: ) okres obowiązywania umowy partnerstwa; ) procedura podejmowania partnerami rozwiązań; ) procedura wyboru partnera zarządzającego i jego kompetencje; ) inne istotne warunki. Prowadzenie wspólnych spraw kancelarii odbywa się partnerem

KANCELARIA

KANCELARIA Na dzień dzisiejszy kwestiami prawnymi są praktycznie wszystkie sfery życia społeczeństwa, wszyscy jesteśmy w jakiś sposób związane żadnymi zobowiązaniami transakcji, umów, umów. I czasami, nawet przy prawidłowym ich wykonywaniu, ryzykujemy własnym dobrobytem Samodzielnie, nie będąc biegłym w sprawach orzecznictwa, bardzo trudno jest się poruszać w tym wątku, jeszcze trudniej naprawić wcześniej popełnione błędy. Najbardziej rozsądnym wyjściem w takiej sytuacji jest zwrócenie pomocy wykwalifikowanego prawnika w prawo biura Posiadając profesjonalizmem i opierając się na potrzeby obywateli w uzyskaniu wysokiej jakości pomocy prawnej, oferujemy również szeroki zakres usług prawnych, od doradztwa, a skończywszy towarzyszeniem procedur upadłości przedsiębiorstw. Podczas pracy z nami