USŁUG PRAWNYCHPRAWNE USŁUGI

Brak obecnie jakichkolwiek praktyki sądowej w tej sprawie świadczy najprawdopodobniej o tym, że ten problem jest palący, a o tym, że do jej rozwiązania na razie nie znaleziono odpowiednich mechanizmów prawnych

Pojęcie usług prawnych

W oficjalnych dokumentach i w praktyce pojęcia»usługi prawne»i»prawne usługi»są uważane za równoważne. Jednak w literaturze wyraził pogląd, że w ramach usług prawniczych należy rozumieć zobowiązania wynikające z umów zlecenia, komisji, zarządzania powierniczego i komercyjnych koncesji (franchisingu), których cechą jest udział pośrednika, przedstawiciela, agenta, generalnego komisanta, syndyk i t.

p, działającego lub cudzym imieniu, albo w imieniu własnym, ale w ich interesie

Na tej podstawie usług świadczonych przez profesjonalnych prawników, należy nazywać nie są osobami prawnymi, a prawnymi, i, najwyraźniej, właśnie takiego zdania trzymał się Sąd Najwyższy, gdy udzielał wyjaśnień na temat niektórych cech świadczenia usług, które mają charakter prawny