USŁUG PRAWNYCHPRAWNE USŁUGI

Pojęcie usług prawnych

W oficjalnych dokumentach i w praktyce pojęcia «usługi prawne» i «prawne usługi» są uważane za równoważne. Jednak w literaturze wyraził pogląd, że w ramach usług prawniczych należy rozumieć zobowiązania wynikające z umów zlecenia, komisji, , zarządzania powierniczego i komercyjnych koncesji (franchisingu), których cechą jest udział pośrednika, przedstawiciela, agenta, generalnego komisanta, syndyk i t. p., działającego lub cudzym imieniu, albo w imieniu własnym, ale w ich interesie.

Na tej podstawie usług świadczonych przez profesjonalnych prawników, należy nazywać nie są osobami prawnymi, a prawnymi, i, najwyraźniej, właśnie takiego zdania trzymał się Sąd Najwyższy, gdy udzielał wyjaśnień na temat niektórych cech świadczenia usług, które mają charakter prawny