USŁUGI PRAWNIKA ONLINEUSŁUGI PRAWNE ONLINE

Zasada działania: klient usług i wykonawca (rzeczywisty prawnik) nie są znane siebie

Legalizacja prawna: zapisywanie wszystkich prawnych gwarancji i odpowiedzialności.

Bezpieczeństwo: kanał komunikacji, osoba kontaktowa: stały jedyny profesjonalny prawnik, pełny cykl pracy

Geografia klienta i miejsce świadczenia usług: bez ograniczeń.

W każdych sytuacjach życiowych lub działalności gospodarczej obywateli (osób prawnych) konieczne może być operacyjne lub długotrwała pomoc prawna.

Właśnie w takich przypadkach świadczymy tajną (anonimowe) pomoc prawną od elektronicznych konsultacji do dużych długoterminowych projektów.

Podstawowe prawna gwarancją jakości naszych usług — przekazanie zamawiającemu oryginału umowy i ustawy o świadczeniu usług prawnych z wolnymi puste danych Klienta, które mogą być wypełnione osobiście przez użytkownika bez zwrotu na nasz adres drugiego egzemplarza umowy.

Dodatkowa gwarancja: płatność z usług odbywa się wyłącznie za pomocą przelewu bankowego, w wyniku którego, nie będziemy wiedzieć, kto zapłacił, a Klient otrzymuje wszystkie niezbędne dokumenty płatności