WSPARCIE PRAWNEWSPARCIE PRAWNE

Format

Zaoczne (zdalny). Na każdy z 12 rozdziałów trzeba zobaczyć wideo (od 15 minut do godziny), przeczytać rozdział podręcznika i kilka dodatkowych artykułów i rozwiązać jeden lub kilka testów. Na bieżąco dostępne są dwa obowiązkowe kreatywnych zadań w formie eseju z walidacji krzyżowej.

Wymagania

Kurs nie wymaga specjalistycznej wiedzy i jest specjalnie przeznaczony jest na nie-prawników: techników, ekonomistów, przedsiębiorców i wszystkich, którzy chcą otworzyć swój biznes.