Z USŁUG ADWOKATA CENYUSŁUGI ADWOKATA CENY

Pod dniem zatrudnienia prawnika oznacza czas w ciągu jednych kalendarzowych dni, kiedy adwokat wykonuje konkretne zlecenie zleceniodawcy, niezależnie od faktycznego czasu trwania jego pracy

W przypadku świadczenia adwokata pomocy prawnej w weekendy i święta, a także świadczenie pomocy prawnej, związanej z wyjazdem adwokata w inną miejscowość, wynagrodzenie odbywa się nie mniej niż w podwójnej wysokości.

W przypadku świadczenia pomocy prawnej związanej z wyjazdem adwokata w inną miejscowość, płatność transportowych i kosztów podróży w tym przypadku jest określony w umowie stron, jednak nie może być mniej kosztów rzeczywistych kosztów adwokata