Z USŁUG ADWOKATA SPRAW CYWILNYCHUSŁUGI ADWOKATA SPRAW CYWILNYCH

Najbardziej popularny profil prawnika — cywilny

Według niej przygotowują prawników do sądów, notariusza, adwokackiej, do usług prawnych przedsiębiorstw. Studenci, którzy wybrali państwowe prawo, będą mogli w przyszłości pracować w aparatach państwowych i organizacji pozarządowych.

Karny profil mówi sama za siebie: na niej uczą przyszłych badaczy

Należy pamiętać, że wybór jakiegoś profilu nie oznacza, że absolwent uczelni nie jest w stanie zajmować się w przyszłości innymi kierunkami.

Z pewnością edukacja prawna w różnych uniwersytetach różni się. Tak, Wyższa szkoła gospodarki przygotowuje prawników z naciskiem na sferę gospodarczą, w związku z tym ich przygotowanie obejmuje duży blok ekonomiczno-prawnych dyscyplin. W MGIMO nacisk kładzie się na prawo międzynarodowe, dlatego studenci historia stosunków międzynarodowych, międzynarodowe stosunki gospodarcze, międzynarodowe publiczne i prawo prywatne