Z USŁUG PRAWNIKA, CENAUSŁUGI ADWOKATA CENA

W tym artykule właśnie i zbierali analiz

Ustawodawstwo reguluje działalność obrońców praw człowieka, ale przy tym nie reguluje zasady ustalania cen. A to oznacza, że ceny zależą tylko od samych specjalistów.

Od jakich niuansów zależy cena usług adwokata w sprawach karnych. Cena usług obrońcy praw człowieka, w każdym przypadku ustalana jest indywidualnie.

Przy kształtowaniu ostatecznej ceny za usługi uwzględniają:

Artykuł kodeksu Karnego, który zarzuca pouczyć oskarżonego.

Liczba specjalistów zewnętrznych (jedna sprawa, jeśli masz kradzież; zupełnie innego — jeśli oszustwo na poziomie międzynarodowym z wykorzystaniem techniki komputerowej i z udziałem ponad osób).

Termin proponowanej kary

Formę świadczenia usługi.

Okres śledztwa w waszej sprawie

Miejsce popełnienia przestępstwa i miejsce rozpoznania sprawy karnej, inne kryteria.

Etap, na którym znajduje się obecnie śledztwo