KARNYCHSPRAWY KARNE

Śledztwo jest postrzegana i jest dozwolone przez sąd na podstawie materiałów z dochodzenia i śledztwa

Pre-produkcja zaczyna się na etapie wszczęcia postępowania karnego.

Według artykułu, powodami do wszczęcia postępowania karnego są:

oświadczenie o przestępstwie;

frekwencja z własnej woli;

komunikat o przyznanie lub zbliżającym się zbrodni, pozyskane z innych źródeł.

postanowienie prokuratora o kierunku odpowiednich materiałów do organu wstępnego dochodzenia do rozwiązania problemu o postępowaniu karnym.

Podstawą do wszczęcia postępowania karnego jest posiadanie wystarczających danych wskazujących na oznaki przestępstwa.

Zgodnie z KODEKSEM postępowania karnego, oskarżony i jego obrońca mają prawo do zapoznania się z materiałami postępowania karnego. Z prawa karnego nie zawiera przepisów, które pozwalają osobie, w stosunku do którego zakończone postępowanie w sprawie, do zapoznania się z materiałami sprawy.

Czas przechowywania dla spraw karnych biegną od momentu spłaty rejestru karnego, albo wejścia w życie wyroku uniewinniającego, a także rozporządzenia (definicje) o umorzeniu postępowania